specjalizacja stomatologia

Specjalizacje — stomatologia. Jakie możliwości specjalizacyjne ma lekarz dentysta?

Jakub Kaczmarek
Po ukończeniu studiów lekarsko-dentystycznych wiele osób decyduje się na dalsze zdobywanie wiedzy w ramach kierunków specjalizacyjnych. Sprawdź, jakie specjalizacje ma stomatologia i jakie są warunki kwalifikacyjne.

Specjalizacje w stomatologii są przede wszystkim dowodem na to, że lekarz dentysta uzyskał wysokie kwalifikacje w określonej dziedzinie. Nie są jednak wymagane dla otrzymania tytułu zawodowego.

Jak zostać lekarzem dentystą?

Aby zostać dentystą, należy otrzymać tytuł zawodowy lekarza dentysty, przyznawany przez Okręgową Izbę Lekarską. Wymogiem jest ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Dyplom otrzymuje się po ukończeniu kierunku na dowolnym z uniwersytetów medycznych w Polsce, ukończeniu rocznego stażu podyplomowego oraz zdaniu egzaminu końcowego LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy). Po spełnieniu tych wymogów możliwe jest rozpoczęcie pracy zawodowej w gabinecie, wiele osób decyduje się jednak na dalsze kontynuowanie edukacji i rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Specjalizacje a stomatologia. Czy ukończenie szkolenia specjalizacyjnego jest konieczne do wykonywania zawodu lekarza?

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego nie jest konieczne, aby pracować jako dentysta — prawo do wykonywania zawodu jest zgodnie z prawem otrzymywane bezpośrednio po ukończeniu studiów, stażu oraz zdaniu egzaminu końcowego. Stomatolog bez specjalizacji nie może jednak wykonywać pewnych czynności diagnostycznych i leczniczych, które mogą wymagać większej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Są to przykładowo badania osób oskarżonych lub podejrzanych.

Jakie zalety ma ukończenie specjalizacji lekarsko-dentystycznej?

Ukończenie specjalizacji lekarsko-dentystycznej pozwala przede wszystkim na większy zakres możliwych do wykonania czynności diagnostycznych i leczniczych. Wiąże się z tym większa szansa na zatrudnienie oraz wyższe ustawowe stawki minimalnej płacy. Posiadanie specjalności pozwala również na zajmowanie stanowisk takich jak konsultant krajowy, konsultant wojewódzki, ordynator lub lekarz sądowy.

Pełen wykaz specjalizacji stomatologicznych

Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych jest regulowany Rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Uwzględnia on moduły i specjalizacje wymagane do realizacji planu, oraz czas ich trwania (od 3 do 6 lat). Są to kolejno specjalizacje:

 • chirurgia stomatologiczna – 4 lata;
 • chirurgia szczękowo-twarzowa – 6 lat;
 • ortodoncja – 3 lata;
 • periodontologia – 3 lata;
 • protetyka stomatologiczna – 3 lata;
 • stomatologia dziecięca – 3 lata;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją – 3 lata;
 • epidemiologia – 4 lata;
 • zdrowie publiczne – 4 lata.

Obecnie postulowane jest również wpisanie do katalogu specjalizacji radiologii stomatologicznej, medycyny pracy oraz mikrobiologii lekarskiej. Wymogiem koniecznym do uzyskania tytułu specjalisty i ukończenia rezydentury jest uzyskanie pozytywnego wyniku w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES). Specjalizacje można uzyskać w dwóch stopniach. Istnieją również dwa tryby odbywania specjalizacji:

 1. Tryb rezydencki, w którym lekarz dentysta jest zatrudniony na umowę o pracę w placówce prowadzącej specjalizację, z wymogiem pełnoetatowej pracy (5 dni). Pensja rezydenta jest finansowana z budżetu państwa.
 2. Tryb pozarezydencki, w którym wynagrodzenie i zakres pracy bądź program specjalizacji zależne są od jednostki, w której odbywa się specjalizację.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i obszarów jej przyległych. Wspólnie z ortodoncją należy do specjalizacji uznawanych przez kraje członkowskie Unii w Traktacie Akcesyjnym. Specjalizacja została jako pierwsza wyodrębniona z medycyny.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa to specjalizacja zajmująca się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym tkanek miękkich części twarzowej czaszki, szyi, jamy ustnej, kości twarzowej czaszki włącznie z podstawą przedniego dołu czaszki, stawami skroniowo-żuchwowymi, wadami wrodzonymi i nabytymi czaszkowo-twarzowymi oraz urazami i stanami nowotworowymi tej okolicy. Tak samo jak epidemiologia oraz zdrowie publiczne, specjalizacja chirurgii szczękowo-twarzowej jest dostępna nie tylko dla lekarzy dentystów, ale i absolwentów kierunków lekarskich.

Ortodoncja

Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz korektą nieprawidłowości zębowych.

Periodontologia

Periodontologia to specjalizacja zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to dziedzina zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem braków w uzębieniu oraz ubytków tkanek za pomocą metod protetycznych i implantologicznych.

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca to dziedzina zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży (do 18 roku życia), ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych zgryzu.

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Stomatologia zachowawcza z endodoncją zajmuje się rozpoznawaniem chorób zębów i jamy ustnej (próchnica, choroby przyzębia) oraz działaniami profilaktycznymi.

Epidemiologia

Epidemiologia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem chorób zakaźnych i niezakaźnych o charakterze społecznym, mających źródło w układzie stomatologicznym. Specjalność jest dostępna również dla absolwentów kierunku lekarskiego.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to specjalizacja zajmująca się rozpoznawaniem i podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki stomatologicznej populacji całościowej. Tak samo jak epidemiologia i chirurgia szczękowo-twarzowa, specjalność jest dostępna również dla absolwentów kierunków lekarskich.

Podsumowanie — specjalizacje w stomatologii

Specjalizacje w stomatologii to szansa na dalszy rozwój zgodny z kierunkiem studiów, otwierający drogę do większych możliwości zatrudnienia oraz wyższej płacy. Absolwenci kierunków lekarsko-dentystycznych mają do wyboru obecnie 9 możliwości specjalizacyjnych.


Może Cię także zainteresować:
Archiwum: sierpień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak zostać dentystą

Jak zostać dentystą, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o zawodzie lekarza stomatologa

Następny artykuł
późne ząbkowanie

Późne ząbkowanie u dzieci

Podobne artykuły