jak zostać dentystą

Jak zostać dentystą, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o zawodzie lekarza stomatologa

Jakub Kaczmarek
Jeśli zastanawiasz się jak zostać dentystą, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem! Przedstawiamy komplet informacji na temat ścieżki zawodowej i zdradzamy, ile powinien minimalnie zarabiać stomatolog.

Aby zostać dentystą, potrzebne jest przynajmniej pięć lat studiów medycznych wraz z jednorocznym stażem zawodowym. Przygotowanie do zawodu zaczyna się jednak jeszcze przed podjęciem studiów, na kierunek dentystyczno-lekarski wymagana jest bowiem dość spora ilość punktów, a sam zawód wymaga ciągłego kształcenia się. Stomatologia to z pewnością wybór dla ambitnych, gwarantuje jednak stabilność zarobku. Obecnie także w tym zawodzie można znaleźć ciekawe oferty oparte o system franczyzy.

Czy dentysta i stomatolog to ten sam zawód?

Określenia dentysta i stomatolog stosowane są zamiennie i obydwa z nich oznaczają ten sam zawód. Przez pewien czas były rozdzielane, ze wskazaniem na dentystę jako lekarza zajmującego się jedynie zębami a stomatologa jako lekarza zajmującego się całym przekrojem chorób jamy ustnej. Rozróżnienie wynika przede wszystkim z etymologii samych nazw — stomatologia to określenie pochodzące z języka greckiego, gdzie „stoma” to usta a „logia” nauka, a dentysta/dentystyka z łaciny gdzie „dens” oznacza ząb. Wiele osób wskazuje więc, że dentysta zajmuje się leczeniem chorób zębów i przyzębia, stomatolog z kolei patologią jamy ustnej. Jest to jednak dokładnie ten sam zawód oraz ten sam kierunek studiów. Zawody zostały ujednolicone wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Czym różni się lekarz dentysta od technika dentystycznego?

Osoby, które są zainteresowane pracą w gabinecie dentystycznym, mogą rozważyć również podjęcie zawodu technika dentystycznego. Różnica jest tutaj dość zasadnicza — technik dentystyczny nie jest lekarzem, rzadko też w swojej pracy ma do czynienia z pacjentem. Praca technika dentystycznego to przede wszystkim wykonywanie protez i aparatów jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatognatycznego na podstawie dostarczonych im przez lekarza stomatologa wycisków. Aby podjąć zawód, wymagane jest ukończenie szkoły policealnej bądź 3-letnich studiów I stopnia na kierunku Techniki Dentystyczne. Kierunek jest oferowany przez większość uczelni medycznych. Innymi zawodami umożliwiającymi pracę w dziedzinie stomatologii i nie wymagającymi uprawnień lekarskich są higienista stomatologiczny lub asystent stomatologiczny. Funkcję tą jednak najczęściej pełnią osoby w trakcie studiów i stażu, posiadające ograniczone prawo do wykonywania zawodu dentysty.

Jak zostać dentystą? Jakie studia i specjalizacja są konieczne, aby zostać stomatologiem?

Aby zostać dentystą, konieczne jest ukończenie studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym. Studia niemal na wszystkich uczelniach przebiegają w trybie jednolitym i trwają 10 semestrów (5 lat). Warunki przyjęcia na studia określane są indywidualnie przez uczelnie, wszędzie wymagane jest jednak zdanie matury z biologii i chemii. Ponieważ stomatologia jest dziedziną medycyny, pierwsze lata studiów skupiają się na opanowaniu podstaw biofizyki, anatomii czy farmakologii.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu konieczne jest również wykonania rocznego stażu podyplomowego oraz zdanie egzaminu LDEK (Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy). Po zdaniu egzaminu nadawane są prawa do wykonywania zawodu.

Egzamin LDEK

Do zakresu zagadnień egzaminacyjnych należą:

 • stomatologia zachowawcza z endodoncją;
 • stomatologia dziecięca;
 • chirurgia stomatologiczna;
 • protetyka stomatologiczna;
 • periodontologia;
 • ortodoncja;
 • medycyna ratunkowa;
 • bioetyka i prawo medyczne;
 • orzecznictwo lekarskie;
 • zdrowie publiczne.

Egzamin trwa cztery godziny i ma charakter testu jednokrotnego. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest zdobycie przynajmniej 56% procent punktów. LDEK to najczęściej funkcjonująca nazwa egzaminu, można jednak spotkać się z określeniami LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy) oraz LDEW (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny).

Staż podyplomowy

Zasady odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty ustalane są przez okręgową radę lekarską zgodną z miejscem zamieszkania. Wyznacza ona miejsce odbywania stażu, uwzględniając kolejność względem miejsca zamieszkania, średniej ocen ze studiów oraz maksymalnej liczby stażystów na dany podmiot. Podczas odbywania stażu nie można pracować w innym miejscu. Do zadań stażysty należy przede wszystkim wykonywanie badań, udzielanie porad i wydawanie zleceń lekarskich (w konsultacji z opiekunem stażu) oraz pełnienie dyżuru lekarsko-dentystycznego na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym bądź jako członek ratownictwa medycznego. Staż trwa 12 miesięcy i może być przedłużony w przypadku niezrealizowania programu ramowego.

Specjalizacje dentystyczne

Ukończenie studiów i zdanie egzaminu końcowego uprawnia absolwenta do podjęcia pracy jako lekarz dentysta lub dalszego ubiegania się o specjalizacje zawodowe.

Specjalizacje dostępne w ramach kierunku to kolejno:

 • chirurgia stomatologiczna;
 • chirurgia szczękowo-twarzowa;
 • ortodoncja;
 • periodontologia;
 • protetyka stomatologiczna;
 • stomatologia dziecięca;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją;
 • epidemiologia;
 • zdrowie publiczne.

Ile zarabia dobry dentysta?

Pensja lekarza dentysty w dużej mierze zależne od lokalizacji gabinetu, rodzaju placówki (publiczna bądź prywatna) oraz kwalifikacji dentysty. Grupy zawodowe wskazywane ustawowo wyróżniają:

 1. Lekarzy dentystów ze specjalizacją drugiego stopnia bądź tytułem specjalisty w określonej dziedzinie — zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6769 złotych.
 2. Lekarzy dentystów ze specjalizacją pierwszego stopnia — zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6201 złotych.
 3. Lekarzy dentystów bez specjalizacji — zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5478 złotych.
 4. Lekarzy dentystów na stażu — zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4186 złotych.

Kwoty te są regulowane ustawowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2022 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Co należy zrobić, aby otworzyć własny gabinet stomatologiczny?

Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu i zdobyciu doświadczenia zawodowego wiele osób decyduje się na otworzenie własnego gabinetu stomatologicznego. Inwestycja jest dość kosztowna, ma jednak bardzo dużą szansę na zwrot w ciągu zaledwie kilku lat. Aby otworzyć własny gabinet, konieczna jest przynajmniej dwuletnia praktyka zawodowa, prawo do wykonywania działalności gospodarczej oraz po wynajęciu lokalu, pozytywna decyzja wydana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Obowiązkowe jest również członkostwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Po spełnieniu tych wymogów konieczny będzie zakup odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. aparaty RTG, lampy bakteriobójcze, fotele dentystyczne).

Droga do zawodu dentysty — podsumowanie

Podsumowując, droga do zawodu rozpoczyna się już w licealnych przygotowaniach do matury rozszerzonej z biologii i chemii. Po pozytywnym zdaniu matury jest to kolejno i krok po kroku:

 1. aplikacja na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym;
 2. ukończenie jednolitych studiów magisterskich;
 3. zaliczenie egzaminu podyplomowego;
 4. odbycie rocznego stażu zawodowego.

Po spełnieniu tych wymagań uzyskuje się uprawnienia do wykonania zawodu. Wiesz już jak zostać dentystą — życzymy powodzenia w twojej ścieżce zawodowej!


Może Cię także zainteresować:
Archiwum: sierpień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
ból zębów od zatok

Czym może być spowodowany ból zębów od zatok i jak należy go leczyć?

Następny artykuł
specjalizacja stomatologia

Specjalizacje — stomatologia. Jakie możliwości specjalizacyjne ma lekarz dentysta?

Podobne artykuły